Consumentengedrag online dating

We belichten ze hier in hoofdlijnen en brengen alle acht verschillen in afzonderlijke artikelen diepgaander voor het voetlicht. Verschil in aantallen klanten Wat als eerste opvalt, is dat in B2C sprake is van veelal grote aantallen klanten met verschillende klantsegmenten en koopmotieven.In B2B gaat het eerder om een beperkt aantal klanten, maar vaak wel met een grotere omzet.

consumentengedrag online dating-89consumentengedrag online dating-63consumentengedrag online dating-38consumentengedrag online dating-35

Hoewel de inkoop bij B2B-organisaties meer op rationele motieven gebaseerd lijkt, is er zeker ook sprake van emotionele redenen die vooral betrekking hebben op de gunfactor.

Maar ook in B2B oriënteren afnemers zich inmiddels primair online. Verschil in advies Consumenten oriënteren zich vaak online en maken gebruik van informatie die men zelf over het product of dienst vindt.

Soms wordt gebruik gemaakt van referenties van de leverancier en bij grotere aankopen krijgt de klant te maken met verkopers, of liever gezegd adviseurs.

Naast basisbehoeften als eten, drinken en een dak boven het hoofd, spelen ook emotionele behoeften als erkenning en zelfontwikkeling een rol.

Bij B2B-organisaties zijn de meeste aankopen verbonden aan het voortbrengingsproces waaraan de organisatie haar bestaansrecht ontleent.

Leave a Reply