Talpig majom online dating married dating sites in nigeria coat

Ezért az általunk legjobbnak vélt műfordítások mellé odahelyeztük az eredeti művek elfogadható latin szövegét is.Sajnos, sok esetben csak régi, olykor több száz éves kiadásokból kellett válogatni, mivel kritikai kiadása a legtöbb itt bemutatandó szerzőnek még nincsen.

Minden korábbi, hasonló szöveggyűjteménytől különbözik ez a könyv azáltal, hogy a szemelvényeket bilingvis formában, latin és magyar nyelven közöljük.Humanista nyelven szólva: Itália földjéről a Múzsák a pannon tájakra települtek.Válogatásunkból kitűnik, hogy külföldön is, idehaza is baráti szálak kapcsolták egymáshoz a humanistákat.Mégis gazdag és színes olvasmánytárat kívántunk összeállítani.Olyan műveket választottunk tehát, amelyek kiemelkedő irodalmi értékek, egyúttal jól eligazítanak a kor irodalmi műfajainak, beszédmódjainak és intézményeinek világában.

Leave a Reply